WERKGROEP

De werkgroep Historie Hylpen (Hindeloopen) bestaat uit
  • Luky van der Wal
  • Henk Smid
  • Piet Klaaren
  • Anske Smit
De werkgroep komt 4 à 5 keer per jaar bijéén